INSTRUKCE K PLATBĚ

Platbu za tábory je nutné provést elektronicky na účet Centra Motýlek 233801079/0300.

Centrum Motýlek si vyhrazuje právo na výběr storno poplatku za zrušení účasti na příměstských táborech:
  • měsíc před konáním akce vracíme 50 % z účastnického poplatku,
  • 14 dní před konáním akce se účastnický poplatek nevrací.

Pokud bude na vaše místo náhradník, vrátíme Vám 100 % z ceny tábora.