TÁBORY 2024

HUNGER GAMES

Termín: 8.–12. července | vždy od 7.30 do 16.00 hodin

Věková skupina: 7–12 let

Cena: 2300 Kč (zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, náklady na tvoření, odměny, vstupné a dopravu)

Vedoucí tábora: Adéla Skotáková
E: adelaskotakova(at)email.cz

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR

PODMOŘSKÝ SVĚT

Termín: 22.–26. července | vždy od 7.30 do 16.00 hodin

Věková skupina: 7–11 let

Cena: 2300 Kč (zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, náklady na tvoření, odměny, vstupné a dopravu)

Vedoucí tábora: Monika Zimolová
E: monca.zimolova(at)seznam.cz

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR

OD MAMUTŮ K ROBOTŮM - KAPACITA NAPLNĚNA!

Termín: 5.–9. srpna | vždy od 7.30 do 16.00 hodin

Věková skupina: 5–9 let

Cena: 2300 Kč (zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, náklady na tvoření, odměny, vstupné a dopravu)

Vedoucí tábora: Kateřina Gorčíková | 603 816 795

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR - NÁHRADNÍK

INSTRUKCE K PLATBĚ

Platbu za tábory je nutné provést elektronicky na účet Centra Motýlek 2002402459/2010.

Cena tábora zahrnuje: program, jeden celodenní výlet (vč. dopravy a vstupného), 5x oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim a odměny pro děti.  

Centrum Motýlek si vyhrazuje právo na výběr storno poplatku za zrušení účasti na příměstských táborech:
  • 14 dní  před konáním akce vracíme 50 % z účastnického poplatku,
  • 5 dní před konáním akce se účastnický poplatek nevrací.

Pokud bude na vaše místo náhradník, vrátíme Vám 100 % z ceny tábora.


Centrum Motýlek si vyhrazuje právo v případě opakovaných kázeňských přestupků a agresivního chování dítěte vůči ostatním účastníkům tábora dítě z tábora vyloučit v jeho průběhu bez nároku na vrácení poměrné částky peněz.