TÁBORY 2023

Tábory na prázdniny 2024 budou zveřejněny v lednu 2024.


INSTRUKCE K PLATBĚ

Platbu za tábory je nutné provést elektronicky na účet Centra Motýlek 2002402459/2010.

Cena tábora zahrnuje: program, jeden celodenní výlet (vč. dopravy a vstupného), 5x oběd, drobné mlsání během dne (ovoce, kapsičky, sušenky apod.), pitný režim a odměny pro děti. V ceně nejsou svačiny. 

Centrum Motýlek si vyhrazuje právo na výběr storno poplatku za zrušení účasti na příměstských táborech:
  • 14 dní  před konáním akce vracíme 50 % z účastnického poplatku,
  • 5 dní před konáním akce se účastnický poplatek nevrací.

Pokud bude na vaše místo náhradník, vrátíme Vám 100 % z ceny tábora.


Centrum Motýlek si vyhrazuje právo v případě opakovaných kázeňských přestupků a agresivního chování dítěte vůči ostatním účastníkům tábora dítě z tábora vyloučit v jeho průběhu bez nároku na vrácení poměrné částky peněz.