Naše Centrum nabízí kroužky pro děti, cvičení pro maminky s dětmi i kroužky pro dospělé. Vyberte si z naší nabídky a přihlaste se do kroužku prostřednictvím online přihlášky. Kroužky se konají v prostorách kluboven Centra Motýlek, v Rájecké sokolovně.

Nabídka kroužků na školní rok 2021/2022 - stáhněte si soubor níže.Informace ke kroužkům ve školním roce 2021/2022:

  • Vzhledem k plánované rekonstrukci dolní klubovny budou všechny naše kroužky začínat v týdnu od 13. září 2021.
  • Informace o zahájení kroužku, jeho průběhu a potřebných pomůckách obdrží všichni přihlášení od lektorů jednotlivých kroužků v týdnu od 6. září. Sledujte prosím Váš e-mail!
  • První týden jsou kroužky v ukázkovém režimu (výjimkou jsou lekce Angličtiny pro dospělé). Instrukce k platbě budeme tedy zasílat v týdnu od 20. září. Termín splatnosti je 30. září 2021.
  • Mažoretky: prosím, sledujte instrukce a pokyny od lektorky na vašich e-mailech či v sms zprávách, Kroužek bude probíhat v tělocvičně gymnázia, lektorka Vás bude o všem informovat.
  • NABÍZÍME KROUŽEK ANGLIČTINY PRO DĚTI OD 5 LET. TENTO KROUŽEK BUDE ZAČÍNAT V ÚNORU 2022. Informace k přihláškám budou zveřejněny do konce září 2021.
  • Kroužek Pojďme si spolu hrát bude probíhat v průběhu školního roku 1x za měsíc, ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Přečtěte si více informací o kroužku
  • Na našich kroužcích se řídíme doporučeními MŠMT, která si můžete přečíst zde


Více informací o jednotlivých kroužcích najdete v nabídce kroužků níže.