INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ KONZULTACE

Nabízíme jednorázové individuální logopedické konzultace. Konzultace jsou určeny zejména rodičům, kteří si nejsou jisti, zda vývoj řeči jejich dítěte probíhá správně. Mohou dopomoci k rozhodnutí o navázání spolupráce s logopedem, řešení lehčích obtíží spojených s řečovým vývojem i prostému, a někdy tolik potřebnému, povzbuzení.

Kontaktujte logopedku Mgr. Pavlu Trtílkovou a domluvte si schůzku! 


Pár slov o naší logopedce...

Jmenuji se Pavla Trtílková. Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou logopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyzkoušela jsem si práci v logopedické ambulanci a následně profesně zakotvila jako logopedka v MŠ, kde jsem pracovala až do nástupu na rodičovskou dovolenou.

T: 607 176 518
E: p.sankova(at)email.cz