CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Cvičení pro rodiče s dětmi probíhá v dopolední hodinách ve středu a čtvrtek. Je vždy rozděleno dle věku dětí a to na 3 úrovně: miminka, batolata a předškolkáčci. V rámci cvičení se děti nejen pěkně protáhnou, ale i naučí spoustu krásných básniček, písniček a pohrají si u nás v herničce. Pro maminky je tato aktivita vítaným zpestřením mateřské dovolené a možností navázat nové kontakty. Přijďte se mezi nás podívat.

POJĎME SI SPOLU HRÁT

Kroužek pro babičky, dědečky, maminky či tatínky s dětmi ve věku 2-5 let se koná jednou měsíčně ve čtvrtek od 16 hodin. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj různých dovedností, využívají prvků a principů zážitkové pedagogiky a vedou děti k bližšímu poznání přírody a pobytu venku.

Co jsme zažili se skřítkem Rákosníčkem ve školním roce 2019/2020

KERAMICKÝ KROUŽEK

Tvořivý kroužek pro děti od 2,5 do 7 let s doprovodem, ve kterém se děti naučí základy keramiky (práce s točířskou hlínou, techniky zpracování a přípravy hlíny, modelovaní rukama i pomůckami, glazováni). Matlání a patlání dovoleno, umazání nezbytně nutné, věci na převlečení či pracovní zástěrky s sebou! Každý týden si děti s pomocí rodičů vyrobí 1 výrobek.

Na kroužek se můžete přihlásit či docházet na jednotlivé lekce (na ty je třeba se předem hlásit u lektorky).

Kdy: úterý, 17.00–18.00
Kde: Klubovna č. 2, Rájecká Sokolovna
Cena: 900 Kč / permanentka / 10 lekcí | 100 Kč / 1 lekce
Lektorka: Eva Šudáková | T: 737 964 660 | E: eva.sudakova(at)seznam.cz

MUZIKOHRÁTKY PRO NEJMENŠÍ

Kroužek pro nejmenší děti ve věku 0–3 let s doprovodem. Čeká nás zpěv lidových písní za doprovodu kytary či kláves, spojení písně s pohybem, říkadla, rytmizace, poslech, rozvoj hudebního cítění. Každá hodina bude mít své téma, "příroda", "zvířata", ,,rodina,,. Za pomoci motivačních obrázků či plyšových zvířátek si zazpíváme písně, naučíme se básně s pohybem, poslech písní. Ukážeme si, jak se dá s básní či písní pracovat (přirozený rytmus řeči, pohybové vyjádření pomáhá dětem pochopit význam textu.

Kdy: pondělí, 9:45–10:30
Kde: Klubovna č. 1, Rájecká Sokolovna
Cena: 700 Kč / pololetí
Lektorka: Irena Urbánková | T: 732 583 689 | E: irrisa(at)seznam.cz