CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Cvičení pro rodiče s dětmi probíhá v dopolední hodinách ve středu a čtvrtek. Je vždy rozděleno dle věku dětí a to na 3 úrovně: miminka, batolata a předškolkáčci. V rámci cvičení se děti nejen pěkně protáhnou, ale i naučí spoustu krásných básniček, písniček a pohrají si u nás v herničce. Pro maminky je tato aktivita vítaným zpestřením mateřské dovolené a možností navázat nové kontakty. Přijďte se mezi nás podívat.

POJĎME SI SPOLU HRÁT

Kroužek pro babičky, dědečky, maminky či tatínky s dětmi ve věku 2-5 let. Scházíme se 1x za 14 dní a většina setkání probíhá na různých místech Rájec-Jestřebí venku. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj různých dovedností, využívají prvků a principů zážitkové pedagogiky a vedou děti k bližšímu poznání přírody a pobytu venku.

Kdy: úterý, 16.00-17.30
Kde: dle počasí a nálady, vždy se předem dozvíte 
Cena: 80 Kč / dítě / setkání
Lektorka: Marcela Hanáková | T: 731 668 409 | E: m.hanakova07(at)email.cz

KERAMICKÝ KROUŽEK

Tvořivý kroužek pro děti od 2,5 do 7 let s doprovodem rodičů či prarodičů, ve kterém se děti naučí základy keramiky (práce s točířskou hlínou, techniky zpracování a přípravy hlíny, modelovaní rukama i pomůckami, glazováni). Doprovod maminky, tatínka, babičky či dědečka je nezbytný - děti nepracují sami, ale tvoříme všichni společně. 
Matlání a patlání dovoleno, umazání nezbytně nutné, věci na převlečení či pracovní zástěrky s sebou! Každý týden si děti s pomocí rodičů vyrobí 1 výrobek.

Na kroužek se můžete přihlásit či docházet na jednotlivé lekce (na ty je třeba se předem hlásit u lektorky).

Kdy: středa, 17.00–18.00
Kde: Klubovna č. 2, Rájecká Sokolovna
Cena: 900 Kč / permanentka / 10 lekcí | 120 Kč / 1 lekce
Lektorka: Mgr. Eva Šudáková | T: 737 964 660 | E: eva.sudakova(at)seznam.cz