CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Cvičení pro rodiče s dětmi probíhá v dopolední hodinách ve středu a čtvrtek. Je vždy rozděleno dle věku dětí a to na 3 úrovně: nejmenší děti a batolata, mladší předškolkáčci, předškolkáčci. Děti dělíme podle věku, předchozích cvičení, které u nás již absolvovali - vždy dáváme přednost tomu, abys spolu byly děti věkově blízké. V rámci cvičení se děti nejen pěkně protáhnou, ale i naučí spoustu krásných básniček, písniček a pohrají si u nás v herničce. Pro maminky je tato aktivita vítaným zpestřením mateřské dovolené a možností navázat nové kontakty. Přijďte se mezi nás podívat.

Pokud máte zájem si cvičení vyzkoušet, vyberte si dle aktuálního rozpisu kontaktujte lektorku daného Cvičení. 

KERAMICKÝ KROUŽEK

Tvořivý kroužek pro děti od 2,5 do 7 let s doprovodem rodičů či prarodičů, ve kterém se děti naučí základy keramiky (práce s točířskou hlínou, techniky zpracování a přípravy hlíny, modelovaní rukama i pomůckami, glazováni). Doprovod maminky, tatínka, babičky či dědečka je nezbytný - děti nepracují sami, ale tvoříme všichni společně. 
Matlání a patlání dovoleno, umazání nezbytně nutné, věci na převlečení či pracovní zástěrky s sebou! Každý týden si děti s pomocí rodičů vyrobí 1 výrobek.

Na kroužek se můžete přihlásit či docházet na jednotlivé lekce (na ty je třeba se předem hlásit u lektorky).

Kdy: čtvrtek, 17.00–18.00
Kde: Klubovna č. 2, Rájecká Sokolovna
Cena: 1000 Kč / permanentka / 10 lekcí | 120 Kč / 1 lekce
Lektorka: Mgr. Eva Šudáková | T: 737 964 660 | E: eva.sudakova(at)seznam.cz