KALENDÁŘ AKCÍ 2020


Strašidel se nebojíme!

6. listopadu / od 16.30 hodin

Akce pro rodiny s dětmi

Pochod světýlek

20. listopadu / od 17 hodin

Akce pro rodiny s dětmi

Nocování v Motýlku
S čerty nejsou žerty

4.–5. prosince

Pro děti od 7 do 11 let

Mikulášská besídka

5. prosince / od 17 hodin

Akce pro rodiny s dětmi