PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli naše Centrum provozovat.

Také děkujeme dalším spolkům a organizacím v Rájci-Jestřebí, kteří nám pomáhájí zajistit zdárný průběh našich akcí a zajistit bezpečnost při těchto akcích.

Děkujeme městu Rájec-Jestřebí za poskytnutí prostor pro naše klubovny a finanční dotaci na naše aktivity.

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu našich akcí.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našich akcí v rámci projektu Žijme spolu a naplno v roce 2021 (Motýlkova 3cítka, Koloběžkové závody, letní tábory a další).

SPOLUPRACUJEME

Mnoho našich akcí se neobejde bez spolupráce s dalšími místními spolky. Rádi bychom proto poděkovali níže uvedeným organizacím a osobám za pravidelnou pomoc na našich akcích, zajištění prostor, bezpečnosti a dobrovolníků.

Vodácký klub Rájec-Jestřebí
SDH Rájec
Skautské středisko Rájec-Jestřebí
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí
Kastelánka zámku Rájec nad Svitavou
Zahradník Evžen Kopecký