MAŽORETKY


Velmi populární kroužek pod vedením lektorky Pavly Prudké je určen pro děvčata od věku 5 let. Patří k nejvíce navštěvovaným aktivitám našeho centra. Děvčata jsou rozdělena na skupinky dle věku a pokročilosti, účastní se mnoha akcí v celém regionu, jako jsou plesy, veřejné akce a vystoupení. 

Kdy: úterý | mini 15:00–16:00 / mladší 16:00–17:00 / starší 17:00–18:00
Kde: tělocvična rájeckého gymnázia
Cena: 1000 Kč / školní rok
Lektorka: Pavla Prudká | T: 739 434 311

CUTE KITTENS - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Kroužek pro děti od 4 let. Kurz je veselým úvodem do světa angličtiny pro předškolní děti. Pomocí obrázků, her a písniček si děti osvojí užitečná slovíčka, naučí se jednoduché věty a hlavně zjistí, že angličtiny se není třeba bát.

Kdy: pondělí, od 16.00 hodin
Kde: klubovna č. 1, Rájecká Sokolovna
Cena: 500 Kč / dítě / pololetí
Lektorka: Mgr. Jana Kalová | E: kalova.jana(at)email.cz | T: 606 455 607

ANGLIČTINA PRO DĚTI

Nově připravovaný pokračovací kroužek angličtiny pro děti ve věku od 6 let. Kurz je určen dětem, které se začínají již připravovat na výuku angličtiny ve škole. Prostřednictvím písniček, básniček, her a obrázků budeme s dětmi dále rozšiřovat slovní zásobu z angličtiny a učit se jednoduché věty a fráze..

Kdy: pondělí, od 16.30 hodin
Kde: klubovna č. 1, Rájecká Sokolovna
Cena: 500 Kč / dítě / pololetí
Lektorka: Mgr. Jana Kalová | E: kalova.jana(at)email.cz | T: 606 455 607