MAŽORETKY


Velmi populární kroužek pod vedením lektorky Pavly Prudké je určen pro děvčata od věku 5 let. Patří k nejvíce navštěvovaným aktivitám našeho centra. Děvčata jsou rozdělena na skupinky dle věku a pokročilosti, účastní se mnoha akcí v celém regionu, jako jsou plesy, veřejné akce a vystoupení. 

Kdy: úterý, mladší 15:15–16:15, starší 16:15–17:45
Kde: tělocvična rájeckého gymnázia
Cena: mladší 1000 Kč / starší 1300 Kč
Lektorka: Pavla Prudká | T: 739 434 311

DIVADELNÍ KROUŽEK

Po velkém úspěchu našich malých divadelníků v loňském roce Vám s radostí nabízíme další rok v tomto báječném kroužku. V letošním roce se děti schází pod vedením lektorů Nikoly Fleischlingerové a Františka Alexy. Společně připravují dvě vystoupení, na první se můžete těšit již v rámci Mikulášské besídky.

Kdy: pondělí, 17:00–18:30
Kde: Klubovna č. 1, rájecká Sokolovna
Cena: 1500 Kč / školní rok
Lektorka: Nikola Fleischlingerová | T: 607 645 807 | E: nfleischlingerova(at)gmail.com

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ KROUŽEK

Nový kroužek pro děti od 6 let, který se bude konat od září 2020 1x za 14 dní v pátek odpoledne a má za úkol vyburcovat děti z pasivního života k aktivnímu. Druh sportu bude vybírán dle počasí a rodiče budou v dostatečném předstihu informováni. Budeme podnikat výlety po okolí - na kole terénem či po silnici, pěšky terénem. Budeme společně poznávat zajímavá místa a přírodu, děti se budou učit zásadám silničního provozu. Kromě toho se budou učit samostatně plánovat trasu cyklistického nebo pěšího výletu a orientovat se v mapě. Před každou jízdou na kole budou děti seznámeny se zásadami chování na silnici a poučeny o bezpečnosti.