POJĎME SI SPOLU HRÁT

Kroužek pro děti ve věku 2–5 let s doprovodem probíhá 1x za měsíc. Scházíme se na vybraných místech v Rájci-Jestřebí, za dobrého počasí se kroužek koná venku, v zimních měsících jsou nám k dispozici klubovny Motýlku. Ve školním roce 2021/2022 se můžete s dětmi těšit na Cestu z pohádky do pohádky. 

Cena: 80 Kč / dítě / setkání

Lektorka: Kateřina Gorčíková | T: 603 816 795 | E: gorcikova.katerina(at)gmail.com

TERMÍNY SETKÁNÍ

2021

23. září 

14. října 
11. listopadu
9. prosince 

2022
27. ledna
24. února
24. března
14. dubna
12. května
23. června