PIRÁTSKÁ VÝPRAVA

KAPACITA NAPLNĚNA!!

Letní příměstský tábor pro školkové děti ve věku 3-6 let. Podmínkou účasti na táboře je, že dítě za sebou má první rok ve školce!

15.-19. srpna 2022 | každý den od 7.30 do 16.00 hodin | rájecká Sokolovna

Cena: 1900 Kč / dítě 

Vedoucí tábora: Kateřina Gorčíková | T: 603 816 795
E: gorcikova.katerina(at)gmail.com


KAPACITA NAPLNĚNA, MŮŽETE SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT JAKO NÁHRADNÍKY. 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR PIRÁTSKÁ VÝPRAVA