VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA

07.04.2023

Pro nejmenší děti s doprovodem rodičů či prarodičů jsme ve spolupráci s knihovnou přichystali stezku podél rybníka Klimšák, kterou nás provázel příběh zajíčka Dupíka. Na osmi zastaveních děti plnily úkoly a na závěr na ně čekal poklad. Všechny dřevěné medaile, které se v košíku ukrývaly, namalovaly maminky, které chodí k nám do Centra na cvičení pro rodiče s dětmi. Velice jim těmto děkujeme, protože radost v dětských očích po objevení takového krásného pokladu byla nepopsatelná.