TAJEMSTVÍ STARÉHO DOPISU

23.09.2022

Poslední zářijový víkend nás čekalo letošní druhé nocování v Motýlku pro děti od 5 do 9 let. 20 odvážných a nebojácných dobrodruhů se sešlo v prostorách rájecké Sokolovny, kde jsem odhalili příběh z dávných dob a vydaly se pátrat po stopách starého dopisu. 

Děti prokázaly, že mají týmového ducha a jsou velkými bojovníky, že starší umí pomáhat mladším a že všichni dokážou táhnout za jeden provaz. Postupně se jim v průběhu večera odhalovaly jednotlivé indicie, které nám odkryly místo, kde se skrývá poklad ukrytý v dávných dobách zde v Rájci.

Kromě zábavy, tvoření, sportovních disciplín na děti čekalo tradiční opékání špekáčků, večerní pohádka a nechyběla ani stezka odvahy, tentokrát výrazně přizpůsobená nejmladším nocovačům.