POCHOD SVĚTÝLEK

19.11.2021

V pátek 19. listopadu rozzářili část naší obce skleněné malované a zdobené lucerničky, které lemovaly část cesty připravené pro lampionový průvod. Děti a jejich rodiče, prarodiče i další příbuzní a kamarádi se sešli u vánočního stromu v Rájci. Jejich lampiony, lucerničky a jiná světýlka svítila na cestu, která je dovedla do cíle na dětské hřiště u piráta. Tam na děti kromě zapáleného ohně čekala sladká odměna v podobě lineckého motýlka. 

Zájemci se k nám mohli přidat na opékání špekáčků u ohně a dát si teplý čaj, který byl pro děti připraven. Akce byla moc příjemná a děkujeme všem, kteří se k nám přidali a pomohli nám vykouzlit pěknou atmosféru. 

Na závěr bychom rádi poděkovali:

  • Vodáckému klubu za zapůjčení prostor vodácké klubovny a lavic na sezení u ohně
  • Vývařovně v Jestřebí za zapůjčení várnic na čaj pro děti
  • lektorkám Motýlka za lucerničky
  • Janě Konečné a Romaně Zimolové za pomoc při akci a úklid lucerniček
  • a především našim rodinám, za podporu a pomoc při všech našich akcích.