MIKULÁŠ V MOTÝLKU

06.12.2021

V podvečer 6. prosince se sešly děti ze cvičení v klubovně. Zde je čekala malá čertovská rozcvička, andělské tvořeníčko a také drobné občerstvení v podobě perníčků a lineckých motýlků. Nakonec jsme všichni společně písničkou a zvonečkem přivolali Mikuláše s andělem, kteří dětem přinesli balíčky s dobrotami. Na ty se děti hned vrhĺy a každý si v balíčku našel tu svou laskominu. Děti si ještě trochu zařádily, maminky poklábosily a poté všichni spokojeně odcházeli domů.