Jak pejsek s kočičkou slavili Velikonoce

28.03.2024

Již po čtvrté jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou Rájec-Jestřebí uspořádali velikonoční stezku inspirovanou příběhem z knížky, kterou vybrali paní knihovnice.

Na zelený čtvrtek jsme připravili pro děti od jednoho roku velikonočně laděnou procházku podél rybníka Klimšáku a řeky Svitavy. Na celkem sedmi zastaveních děti provázel příběh o pejskovi a kočičce, vždy doplněný i poznávacím, pohybovým či dovednostním úkolem. Na posledním stanovišti si mohli všichni úspěšní plnitelé úkolů vyzvednout malý poklad. Počasí nám po celé tři dny, kdy byla stezka nainstalována, opravdu přálo. Svítilo nám sluníčko a na hrázi jsme mohli pozorovat i první jarní květiny.

Velké díky patří paní knihovnici Pavle Šamonilové, která pro nás příběh na stezku vybrala a nachystala. 

Lektorky Centra Motýlek