ČARODĚJNICKÁ ÚNIKOVKA

30.04.2022

Na poslední dubnový den jsme pro děti připravili čarodějnickou stezku v zámeckém parku. Přihlášení účastníci se stali pomocníky čarodějnice Motýlice, která poztrácela své kouzelnické předměty a nemohla tak odletět na slet se svými čarodějnými kamarádkami. Hráči různých věkových kategorií museli překonat nástrahy a najít postupně všech 14 ztracených předmětů. Za pomoc se jim čarodějnice odměnila - v truhle s pokladem si každý mohl vyzvednout svůj kouzelný balíček s čarodějnickým talismanem a sladkou dobrotou.

Do hry se zapojilo téměř 5O dětí a všechny úspěšně vyluštily tajenku a objevily poklad.

Děkujeme paní kastelánce za možnost využít zámecký park pro hru.