15. července | Letní piknik I.

15.07.2020

Ani během letních prázdnin naše rodinné Centrum Motýlek nezahálí! Kromě příměstských
táborů, které se těší velké oblibě, jsme si připravili i akce pro maminky s dětmi. Jako první
byl na řadě piknik, který se uskutečnil 15. 7. v dopoledních hodinách na farní zahradě.

Jako vždy jsme měli připraveno plno dobrot, všichni si mohli pochutnat na slaných i sladkých
muffinách, domácích sušenkách, nechybělo ani ovoce a něco na zapití. Maminky probraly
všechny důležité věci, vyměnily si recepty a děti si společně pohrály. I když na zahradě
nejsou žádné průlezky, donesli jsme si hračky a použili pomůcky z našeho Centra a každý si
našel zábavu. Na závěr bychom chtěli poděkovat panu faráři, že nám umožnil piknik na farní
zahradě uspořádat. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další!

Další fotografie najdete v naší fotogalerii.

Děkujeme supermarketu Kaufland Blansko za sponzorský dar na nákup potravin na letní piknik.