DNY VDĚČNOSTI

Zdravotníci a další pečující o nemocné už druhým rokem pracují ve ztížených podmínkách, často na úkor vlastních rodin, přesto se zejména v poslední době stali terčem útoků, a to bohužel nejen slovních. A proto se Síť pro rodinu domluvila s Rodinným svazem ČR a Unií center pro rodinu a komunitu na vyhlášení Dnů vděčnosti zdravotníkům, ... (za tečkami je možné doplnit každého, kdo během pandemie nasazuje velké úsilí ve prospěch nemocných).
Společně s nimi věříme, že zapojením do Dnů vděčnosti společně oceníme práci, kterou zdravotníci a další lidé odvádějí, a že nespravedlivé útoky přehluší projevy solidarity a chvály.


Zapojit se může každý, a to symbolicky připevnit viditelně náplast se srdíčkem na oblečení (stačí ručně namalovat), s dětmi také můžete připravit přání, obrázky či vzkazy pro zdravotníky; popřípadě lze předat kytičku nebo drobnou pozornost. 


Pokud se chcete přidat a nakreslit přáníčko pro zdravotníky, můžete vytvořená přáníčka zanést do schránky k našim holkám: Pavlíně Neudertové (Havlíčkova  153) nebo Katce Gorčíkové (Luční 221) nejpozději do neděle 19. prosince. Všechna přání případně i další pozornost pro zdravotníky budou předány na covidové oddělení do blanenské nemocnice. 
Náplasti si můžete vyzvednout také na kroužcích či cvičeních v tomto týdnu v našem Centru. Srdíčko Vám můžeme namalovat my, nebo si jej nakreslíte sami :).