Naše centrum vzniklo jako prostor pro rodiče a děti, kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas a navazovat kontakt s lidmi ze svého okolí. Sdílet, potkávat se, vzájemně se obohacovat o zkušenosti a pomáhat si. Centrum Motýlek je spolkem, který vznikl v roce 2009 a nyní má za sebou mnoho let práce pro širokou veřejnost. Naše práce je z většiny dobrovolnická a uvítáme pomoc všech, kterým záleží na tom co se v jejich okolí děje a jsou ochotni poskytnout část svého volného času na pomoc při organizaci aktivit jednorázového charakteru i aktivit, které nabízíme pravidelně. Jsme organizací neziskovou a rádi bychom, aby naše práce obohacovala veřejný prostor v Rájci-Jestřebí a jeho okolí. Za podporu děkujeme Vám všem, kteří na naše akce přicházíte, navštěvujete naše kroužky a děkujeme za podporu městu Rájec-Jestřebí, Jihomoravskému kraji a jiným organizacím, které přispívají na chod centra. Ale především děkujeme všem těm bez kterých by Centrum Motýlek nemohlo vůbec fungovat a to jsou lektoři, koordinátoři, dobrovolníci a zakladatelka spolku Alenka Hrbková.

Tým Centra Motýlek

AKTUÁLNĚ


Informace ke kroužkům ve školním roce 2021/2022:

  • Vzhledem k plánované rekonstrukci dolní klubovny budou všechny naše kroužky začínat v týdnu od 13. září 2021. 
  • Informace o zahájení kroužku, jeho průběhu a potřebných pomůckách obdrží všichni přihlášení od lektorů jednotlivých kroužků v týdnu od 6. září. Sledujte prosím Váš e-mail!
  • První týden jsou kroužky v ukázkovém režimu (výjimkou jsou lekce Angličtiny pro dospělé). Instrukce k platbě budeme tedy zasílat v týdnu od 20. září. Termín splatnosti je 30. září 2021. 
  • Mažoretky: prosím, sledujte instrukce a pokyny od lektorky na vašich e-mailech či v sms zprávách, Kroužek bude probíhat v tělocvičně gymnázia, lektorka Vás bude o všem informovat. 
  • NABÍZÍME KROUŽEK ANGLIČTINY PRO DĚTI OD 5 LET. TENTO KROUŽEK BUDE ZAČÍNAT V ÚNORU 2022. Informace k přihláškám budou zveřejněny do konce září 2021. 
  • Kroužek Pojďme si spolu hrát bude probíhat v průběhu školního roku 1x za měsíc, ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Přečtěte si více informací o kroužku
  • Máte dotaz ke kroužkům? Kontaktujte naši koordinátorku Katku Gorčíkovou: gorcikova.katerina(at)gmail.com | 603 816 795. 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

Baví vás práce s dětmi a chtěli byste se jí věnovat na rodičovské dovolené nebo ve svém volném čase? Nebo máte doma něco, co byste nám rádi darovali? Ozvěte se nám!

ZPRAVODAJ Z MOTÝLKU

Chtěli byste dostávat informace o akcích a novinkách Centra Motýlek e-mailem?

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

DOKUMENTY

Provozní řád Centra Motýlek z. s.

Stanovy spolku

Výroční zpráva 2019